een techniek om een lekkage in waterleidingen op te sporen op basis van trillingen en geluid
Met behulp van een drukpomp kan een drukverlies vastgesteld worden op een sanitaire leidingen.
lekkagebronnen opsporen in ontoegankelijke ruimtes met met behulp van camerasonde, bvb: onder baden/ douchebakken, holle ruimtes,...
Lekken in warmwater of chauffageleidingen kunnen vasgesteld worden aan de hand van een warmteverlies met behulp van infraroodtechnologie
Om de mate van waterschade te bepalen kan met behulp van een vochtmeter de mate van verzadiging in vloeren en muren gemeten worden
Het bepalen van leidingtracés kan door bepaling van een elektromagnetischveld dat geplaatst worden op de te zoeken leidingen. Deze techniek wordt ook gebruikt voor het opsporen van ongekeurde mazouttanks.
Gebruik van kleurstoffen zorgt voor een duidelijke zichtbaarheid van de oorsprong van een lekkage.
Show More

© 2019 Vlaams.lekzoekbedrijf

0474/306130  |   vlaamslekzoekbedrijf@gmail.com